Navigation Menu+

Zadbajmy o Kraków

zadbajmy o KrakówNależy zadbać o przyszłość Krakowa w adekwatny do tego sposób, zarówno pod względem rewitalizacji miasta czyli w dalszym ciągu realizowaniu projektu nader ważnego z adekwatnego punktu widzenia, jak i na wielu innych płaszczyznach.

Oczywiście ożywienie gospodarcze, zagwarantowanie pracy ludziom młodym oraz stworzenie optymalnej strefy gospodarczej wraz z dalszym ograniczeniem smogu to główne jak nie najważniejsze założenia. Ogromny postęp poczyniono we wspomnianej sferze gospodarczej, nie od dziś mówi się o pojawieniu się nowych inwestorów jacy jeszcze bardziej zainteresują się możliwościami oferowanymi przez to miasto.

Zrób to po ludzku

Ciekawie prezentuje się również kultura, rozrywka oraz sport w tym mieście, Kraków stara się także o zachowanie specyficznej charakterystyki owej aglomeracji oraz promuje się w zakresie czysto turystycznym. Z drugiej jednak strony jest jeszcze wiele spraw, projektów, zadań oraz koncepcji jakie wymagają nie tylko poprawy ale przede wszystkim natychmiastowego działania za nim nie jest jeszcze zdecydowanie za późno.